συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργος Βλασσόπουλος
(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική σε καμβά,
μεταξοτυπία - ξυλογραφία.
Uocant Paraforon
1995
λιθογραφία
76x37 εκ.