συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μάρκος Ζαβιτσιάνος

( Επιλέξτε την εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )

Προσωπογραφία (η μητέρα του καλλιτέχνη), 1912-20
Μάρκος Ζαβιτσιάνος
Χαλκογραφία (eau forte)
8,6 x 7,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου