συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ

Μουσείο Ζακύνθου
(Πλατεία Σολωμού, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950 – 42714)


( Επιλέξτε μια εικόνα για τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Συλλείτουργο
Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου, Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου
και Αγ. Γρηγορίου Ναζιανζηνού
.
Φορητή εικόνα. 16ος αι.
Μουσείο Ζακύνθου

Παναγία η Αμόλυντος
Εμμανουήλ Τζάνες, 1641
106 x 85x2 εκ.