συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Λύτρας Νικηφόρος

    Δείτε ακόμη έργα του Λύτρα
    στην κατηγορία Ζωγραφική

Τοιχογραφίες από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στο Χαϊδάρι

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)


Ο Αποκεφαλισμός
του Ιωάννη του Προδρόμου

Λεπτομέρεια
από την παράσταση
του Ιωάννη του Προδρόμου

Ο Άγιος Γεώργιος έφιππος
σκοτώνει το δράκοντα

Αγία Παρασκευή
Η Πλατυτέρα
στην κόγχη του ιερού

Παναγία βρεφοκρατούσα