συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

Σπύρος Βασιλείου
(1902-1985)

Βιογραφικό
Δείτε επίσης έργα του στα τμήματα
Ζωγραφική και Χαρακτική

Σελίδες: 1 | 2 | 3

Η εικονογράφηση του Αγίου Διονυσίου στη Αθήνα
(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)
Σελίδες: 1 | 2 | 3