συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στήβεν Αντωνάκος

( Επιλέξτε έργο για το δείτε μεγαλύτερο )

Άτιτλη Ζωγραφική O #1, 1983
Χρωματιστά μολύβια σε vellum
με κολάζ από χαρτιά μεταξοτυπίας
51x63 εκ.
Άτιτλο κολάζ JA 71, 1980 Bερολίνο
Χρωματιστά μολύβια σε vellum
51 x 38 εκ.