συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ουμβέρτος Αργυρός
(1884-1963)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σελίδες: 1 | 2

Τοπίο με Εκκλησάκι [Μύκονος]
λάδι σε χαρτόνι επικολλημένο σε κόντρα πλακέ
50 x 70 εκ.