συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δήμος Μπραέσας
(1880-1964)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κανάτι με λουλούδια και φρούτα
Λάδι σε χαρτόνι
39,5x34 εκ.

Τοπίο
Λάδι σε χαρτόνι
17x19 εκ.

Σκάλα Πάτμου
λάδι σε κόντρα πλακέ
33x48 εκ.

 
Άποψη του Μυστρά
λάδι σε ξύλο
32 x 40,5 εκ.

Από την Κω
λάδι σε κόντρα πλακέ
35 x 49 εκ.