συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μάρκος Καμπάνης

"Αγιορείτικα τοπία"

Βιογραφικό
Δείτε επίσης έργα στις ενότητες:
"Διάφορα"    "Δέντρα"
και άλλα έργα του στα τμήματα
Χαρακτική    Χριστιανικά

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2

Καρυές
(1999)
Ακρυλικά σε ξύλο
Καρυές
(1999)
Ακρυλικά σε ξύλο
Καρυές
(1999)
Ακρυλικά σε ξύλο
Καρυές
(2000)
Ακρυλικά σε ξύλο
Καρυές
(1999)
Ακρυλικά σε ξύλο
Καρυές
(2000)
Ακρυλικά σε ξύλο


Σελίδες: 1 | 2