συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Χρίστος Καράς
(γ. 1930)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο)

Σύνθεση, (1982)
Λάδι σε μουσαμά
100x100 cm.

Νεκρή Φύση
Λάδι σε μουσαμά

Σύνθεση
Λάδι σε μουσαμά

4 απόψεις ενός προσώπου Α' (1968)
Λάδι σε μουσαμά
100x100 εκ.

Σύνθεση με μαρμάρινο κεφάλι
υδατογραφία σε χαρτί
65 x 92 εκ.

Βάζο στο παράθυρο
λάδι σε καμβά
130 x 173 εκ.