συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαμαντής Διαμαντόπουλος

Σελίδες: 1 | 2

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κοριτσάκι
Λάδι σε νοβοπάν
Τα καρπούζια
Λάδι σε μουσαμά
161 x 209 εκ.

Εικόνα του δρόμου
λάδι σε καμβά
επικολημμένο σε νοβοπάν
25.5 x 40.3 εκ.

Σουβατζής
121 x 89 εκ.

Αυτοπροσωπογραφία
παστέλ
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.

Στο μανάβη
λάδι σε καμβά
επικολλημένο σε ξύλο
41 x 44 εκ.

Σελίδες: 1 | 2