συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Κλεοπάτρα Δίγκα

(Επιλέξτε έργο για να τo δείτε μεγαλύτερο)

Κραυγή
70x100 εκ.
Νυχτερινό
1,5x1 μ.
Άνθρωπος
70x100 εκ.
Άνθρωπος
50x70 εκ.