συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιάννης Γαΐτης
(1923-1984)

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
μελάνι και αραιωμένο
μελάνι σε χαρτί
49 x 56 εκ.