συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δημήτριος Γερανιώτης
(1871-1966)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)


Πορτραίτο Κοπέλας
Κραγιόνια σε χαρτί
55x42 cm.
Πορτραίτο κοριτσιού
λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε ξύλο,
40 x 32 εκ.