συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Άγγελος Γιαλλινάς
(1857-1939)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σελίδες: 1 | 2

Κέρκυρα
Υδατογραφία σε χαρτί
40x73 cm.

Κέρκυρα
υδατογραφία
39.5 x 70 εκ.

Ψαράδες
σε γαλήνια θάλασσα

υδατογραφία
58 x 33.5 εκ.

Στην αγορά
υδατογραφία
πάνω σε σχέδιο με μολύβι
31 x 16 εκ.

Μικροί ψαράδες στην Κέρκυρα
υδατογραφία σε χαρτί
40 x 74 εκ.

Μπενίτσες, Κέρκυρα
υδατογραφία σε χαρτί
40x76 εκ.

Σελίδες: 1 | 2