συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δημήτρης Γιαννουκάκης

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Οι δυο φίλοι, (1949)
Λάδι σε νοβοπάν
50x70 cm.
Φαντασία
λάδι σε ξύλο
60 x 70 εκ.
Τουρκολίμανο
ο τίτλος στην πίσω όψη,
λάδι σε hardboard
60 x 80 εκ.