συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δημήτρης Γιολδάσης
(1897-1993)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)


Χιονισμένο τοπίο
Λάδι σε νοβοπάν
25x31 cm.

Καρυές, (1935)
λάδι σε χαρτόνι
34,5x25 εκ.

Κορυφή του Άθωνα, (1935)
λάδι σε χαρτόνι
33,7x24,5 εκ.

   
Άποψη του Αγίου Όρους
λάδι σε χαρτόνι
24x33,5 εκ.