συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αριστείδης Γλύκας
(1870-1940)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Το ατμόπλοιο “Δάφνη”
Υδατογραφία σε χαρτί
39x59 cm

Κάκια
γκουάς σε χαρτί
40.5 x 64.5 εκ.