συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Σπυρίδων Χα(ν)τζηγιαννόπουλος
(1820-1905)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Η Βασίλισσα Αμαλία, 1848
λάδι σε μουσαμά
62x53 εκ.