συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Αγγελική Χατζημιχάλη
(1895-1965)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Άποψη λιμανιού
υδατογραφία σε χαρτί
34 x 47 εκ.