συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ειρήνη Ηλιοπούλου

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Θερινό σινεμά ΙΙΙ
λάδι σε ξύλο
35x50 εκ.

Θερινό σινεμά ΙΙ
λάδι σε ξύλο
35x50 εκ.

Θερινό σινεμά
λάδι σε ξύλο
35x50 εκ.

 
Café II
λάδι σε ξύλο
80x100 εκ.

Συνομιλία
λάδι σε χαρτί
80 x 100 εκ.