συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Joly

(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Μονή Δοχειαρίου, Άγιον Όρος
Λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε χαρτόνι
63x50 cm.