συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Χρήστος Καγκαράς
(γ. 1918)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Της Παναγιάς το πανηγύρι
Λάδι σε μουσαμά
83x98 cm.
Στον καφηνέ τσ' Αναστασίας
(1984)
Λάδι σε μουσαμά
72x81 εκ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, [1983]
λάδι σε μουσαμά
104 x 90 εκ.