συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Λέων Καλογερόπουλος
(1928-2002)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ελληνικό εμπορικό πλοίο
με ελληνική σημαία στ’ανοιχτά

λάδι σε καμβά
80 x 120 εκ.

Πλους σε τρικυμιώδη θάλασσα
λάδι σε καμβά
50 x 60 εκ.