συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Αντώνης Κανάς
(1915–1995)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Καρνάγιο
λάδι σε καμβά
80 x 101 εκ.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
λάδι σε hardboard
50 x 70 εκ.