συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Νίκη Καραγάτση

(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Το Παραπόρτι - Άνδρος, (1974)
Αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ
29x57 cm.
Βενζινάδικο στην Πύλο
Τέμπερα σε χαρτί
20x26,5 cm.