συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Νίκος Κεσσανλής
(1930-2004)

Σελίδες: 1 | 2

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Τοίχος, (1987)
Μικτή τεχνική σε μουσαμά

Τοίχος-καρδιά, (1987)
Μικτή τεχνική σε μουσαμά

Πυρκαγιά στην Πεντέλη
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
282 x 190 εκ.

Αφηρημένο
λάδι σε καμβά
49 x 45,5 εκ.

Ερωτικό
μεικτή τεχνική σε καμβά
180 x 180 εκ.

Ερωτικό
μεικτή τεχνική σε καμβά
182 x 182 εκ.

Σελίδες: 1 | 2