συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δημοσθένης Κοκκινίδης

(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Ζευγάρι, [δίπτυχο]
Ακρυλικό σε μουσαμά