συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Φώτης Κόντογλου

Δείτε επίσης έργα του
στο τμήμα Χριστιανικά

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Προσωπογραφία του
αδελφού μου Αντώνη
, 1928
ελαιογραφία
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.
Σχέδιο για την
«Ιωνική Δωδεκάπολη»

μολύβι σε χαρτί
19x76 εκ.
Ασθενείς προ της θύρας
του νοσοκομείου

μολύβι σε χαρτί
18 x 24,5 εκ.