συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αντώνιος Κριεζής

(Επιλέξτε μια φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Καλή Ελπίς (1923)
Υδατογραφία σε χαρτί
34x50 cm.

Πολικός Αστήρ
Υδατογραφία σε χαρτί
34x50 cm.