συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Φερνάρδος Λαντουάν

(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Corfou, (1932)
Λάδι σε μουσαμά
60x73 cm.