συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Στέφανος Λάντσας
(1861-1933)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Το μνημείο του Λυσικράτους
Υδατογραφία σε χαρτί
Ο Ναός του Ολυμπίου Διός
Υδατογραφία σε χαρτί
15x23 εκ.

Παρθενώνας
υδατογραφία σε χαρτί
15 x 21 εκ.

Πύλη Αδριανού
υδατογραφία σε χαρτί
21 x 15 εκ.

Απόψεις του Παρθενώνα
υδατογραφία σε χαρτί
24,5 x 36 εκ.,
14,5 x 9,5 εκ.,
14,5 x 9,5 εκ.

Ο Ναός της Αφαίας, Αίγινα
υδατογραφία σε χαρτί
24 x 36 εκ.