συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Λουκία Μαγγιώρου
(γ. 1914)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
λάδι σε μουσαμά
126 x 37 εκ.
ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ, [1983]
λάδι σε μουσαμά
126 x 37 εκ.