συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Κούλα Μαραγκοπούλου
(1913-1997)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Άποψη του Αγίου Νικολάου
Κρήτη
υδατογραφία σε χαρτί
37 x 54 εκ.