συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Θεόδωρος Πανταλέων
(γ. 1945)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Χωρίς τίτλο
Λάδι σε κόντρα πλακέ
Χωρίς τίτλο, (1980)
Λάδι σε hardboard
35x23 εκ.

Χωρίς τίτλο
λάδι σε χαρτί
επικολλημένο σε hardboard
32 x 22 εκ.

   
Χωρίς τίτλο
λάδι σε σε hardboard
41 x 32 εκ.