συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης
(γ. 1946)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σύμπλεγμα αθλητών,
πλαστικό σε μουσαμά
120 x 80 εκ.
Κόκκινη φιγούρα 85
βινυλικό σε μουσαμά
115 x 150 εκ.