συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δημήτρης Περδικίδης
(1922-1989)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Μεταίχμιον VII
πλαστικό σε κόντρα πλακέ
70 x 122 εκ.