συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Μαρία Πωπ
(γ. 1925)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Πίσω από το λιμάνι του Πειραιά,
λάδι σε μουσαμά
35 x 60 εκ.