συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Χριστόδουλος Ροΐμπης
(περίπου στα 1900-1963)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Άποψη του Πειραιά
λάδι σε καμβά
33 x 51 εκ.