συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Νίκος Σαχίνης

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Νεκρή φύση με μπουκάλια
Μικτή τεχνική
100x69 εκ.