συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Δημήτρης Σακελλίων
(γεν.1947)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Η κίτρινη φιγούρα,
λάδι σε ξύλο
198 x 69 εκ.