συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Παύλος Σάμιος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, με δασκάλους τους Ν. Νικολάου και Γ. Μόραλη. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από είκοσι ατομικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στο Παρίσι. Οι συμμετοχές του σε ομαδικές εκθέσεις ξεπερνούν τις δεκαπέντε και οι περισσότερες αφορούν τη γαλλική εικαστική πραγματικότητα.