συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γεράσιμος Σκλάβος

Γενική Βιβλιογραφία

ANAND Mulk Raj, Contemporary World Sculpture, εκδ. Marg Publications,
Βομβάη, 1968.
RAGON Michel, Vingt-cinq Ans d'Art Vivant 11944-1969), εκδ. Casterman, Παρίσι, 1969.
SEUPHOR Michel, RAGON Michel, L 'Art Abstrait (1945-1970), τόμ. 4, εκδ.
Maeght, Παρίσι, 1970.
SPITERIS Tony, Arte dopo il 1945. Grecia, εκδ. Capelli, Μπαλόνια, 1971. ΞΥΔΗΣ Αλέξανδρος, Προτάσεις για την Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, τόμ. Α'-Β', εκδ. Ολκός, Αθήνα, 1976.
MORAIN André, Le Milieu de l'Art, Παρίσι, 1977.
ΣΠΗΤΕΡΗΣ Τώνης, Τρεις Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης 1660-1967, τόμ. Α', Β', Γ', εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 1979.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. Ε., Η Ελληνική Τέχνη, Αθήνα, 1980.
ΛΥΔΑΚΗΣ Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες. Η Νεοελληνική Γλυπτική. Ιστορία-Τυπολογία-Λεξικό Γλυπτών, τόμ. 5, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1981.
Σκλάβος, Zoumboulakis Galleries, Αθήνα, 1981.
JIANOU lonel, XURIGUERA Gérard, LARDERA Aube, La Sculpture Moderne en France depuis 1950, εκδ. Arted, Παρίσι, 1982.
ΧΡΗΣΤΟΥ Χρύσανθος, ΚΟΥΜΒΑΚΑΛΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Μυρτώ, Νεοελληνική Γλυπτική 1800-1940, έκδ. Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1982.
Έλληνες Καλλιτέχνες του Εξωτερικού (εισαγωγή Νίκης Λοϊζίδη), έκδ. Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα, 1983.
JIANOU lonel, «La métamorphose de l'antique en moderne chez les 5ευΙρίβυΓ5 grecs contemporains ayant travaillé en France depuis 1945», L'Art Contemporain et le Monde Grec. Actes du XVIIIe congrès de l'Association Internationale des Critiques d'Art, AICA, Δελφοί, 1984, σσ. 111-118.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μάνος, Εισαγωγή στην Ελληνική Γλυπτική από την Αρχαιότητα ως Σήμερα, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα, 1984.
FIORAVANTES Vassilis, L'Oeuvre de Yérassimos Sklavos. Analyse Esthétique et Questions Théoriques, διδακτορική διατριβή, Université de Paris I - Pantheon-Sorbonne, 1985.
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μίλτος, Εκτοπλάσματα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1986.
ΖΕΡΒΟΣ Κριστιάν, Τετράδια Τέχνης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1990.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, Γεράσιμος Σκλάβος, εκδ. Παρουσία, Αθήνα, 1994.
DEHAYE Pierre, L'Art: Arme des Âmes, εκδ. Promothéa, Τουλώνη, 1994.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ Ντόρα, Καλλιτεχνική Συλλογή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έκδ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1994.
JOLY Raymond, Histoires d'un Petit Poulbot, εκδ. J'Etais Une Fois, Παρίσι, 1995.
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Ηλίας, Ελληνική Τέχνη. Νεοελληνική Γλυπτική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996.
ΣΚΛΑΒΟΣ Νικόλαος, Sklavos Sculpteur (1927-1967), Παρίσι, 1998 (ανέκδοτο].


ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ
«Ger. Sklavos. Salon d'Automne», La Revue Moderne des Arts et de la Vie, 1 Φεβρ.1959, Παρίσι.
GALY-CARLES Henry, «Les expositions à Paris. Valeur du psychisme. A propos de
Thépot, Bertini, Abboud, Pelayo, Lagage et Sklavos», Aujourd'hui Art et
Architecture, T. 31, Μάιος 1961, Βουλώνη, σσ. 34-35.
«Sklavos sculpte au chalumeau des stèles étranges», Paris-Presse l'Intransigeant, 1 3-19Νοεμ. 1961, Παρίσι.
«Le sculpteur grec Yérassimos Sklavos, l er prix de sculpture de la Biennale des Jeunes», Nouvelles, T. 1 83, 30 Νοεμ. 1961, Παρίσι.
BOUDAILLE Georges, «Artistes grecs de l'école de Paris», Lettres Françaises, T. 910, 18-24 lav. 1962, Παρίσι.
GALY-CARLES Henry, «Une phalange de grecs s'est "engagée" à Paris», Connaissance des Arts, Ιαν. 1962, Παρίσι.
«Sklavos», Les Beaux-Arts, 19 lav. 1962, Βρυξέλλες.
R.H., «Sklavos au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris», La Croix du Nord, 22 Ιαν. 1962, Παρίσι.
«Espace et sculpture», XXe siècle, έτος XXIV, τ. l 8, Φεβρ. 1962, Παρίσι, σ. 8. COURTOIS Michel, «Sklavos, révélation d'un sculpteur», Arts, 29 Μαρτ.-4 Απρ. 1962, Παρίσι.
C.C., «Yérassimos Sklavos», Tribune de Lausanne, 25 Οκτ. 1962, Λωζάννη. MARKEVITCH Vaslav, «Sklavos, sculpteur à la galerie Panorama», Nouvelle Revue de Lausanne, 26 Οκτ. 1962, Λωζάννη.
«Peintures de Sklavos», Gazette de Lausanne, 8 Νοεμ. 1962, Λωζάννη. DESMOND Jacqueline, «City's international character lures artists from all lands», Herald News, 21 Νοεμ. 1962, Fall River, Massachusetts.
LIPSI Jeanine, «Sklavos», Quadrum XIII, l962, Βρυξέλλες, σα 150-151. XXe siècle, έτος XXIV, τ. 20, 1962, Παρίσι, σ. 128.
CABANNE Pierre, «Les sculpteurs condamnés à mort», Arts, 24-30 Απρ. 1963, Παρίσι, σ. 10.
«Sklavos», Chefs-d'oeuvre de l'Art, τ. 36, 1963, Παρίσι.
BOUDAILLE Georges, «La ΙΙΙe Biennale de Paris», XXe siècle, έτος XXVI, τ. 23, Μάιος 1964, Παρίσι.
COGNIAT Raymond, «On a synthesis of the arts: Castellaras-le-Neuf», The Connoisseur, τόμ. 156, τ. 629, Ιούλ. 1964, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, σσ. 184-188. R.J.M., «Sklavos à la galerie Cahiers d'Art», Cimaise, Φεβρ.-Μάρτ.1965,Παρίσι.
BOUDAILLE Georges, «Yérassimos Sklavos», Lettres Françaises, 25-31 Μάρτ. 1965, Παρίσι.
BOUDAILLE Georges, «Sklavos, greek sculptor», Studio International, τόμ. 169, τ. 864, Απρ. 1965, Λονδίνο, σσ. 164-167.
GRAND P.M., «Sklavos», Le Monde, 2 Απρ. 1965, Παρίσι.
LEVEQUE Jean-Jacques, «Une lente germination. Sklavos (galerie Cahiers d Art)», Arts, 7-13 Απρ. 1965, Παρίσι.
J.L, «Un sculpteur: Sklavos à la galerie Cahiers d'Art», Les Beaux-Arts, 8 Απρ. 1965, Βρυξέλλες.
MARCHAND Sabine, «Sklavos», Le Figaro, 12 Απρ. 1965, Παρίσι.
REY J.D., «Sklavos à la galerie Cahiers d'Art», Le Jardin des Arts, Μάιος 1965, Παρίσι. «Le sculpteur meurt écrasé par son oeuvre», L'Humanité, 1 Φεβρ. 1967, Παρίσι. «Le sculpteur Sklavos est tué par la chute d'un bloc de granit dans son atelier de Levallois», Le Monde, 1 Φεβρ. 1967, Παρίσι.
«Un sculpteur écrasé par son chef-d'oeuvre», Paris-Presse l'Intransigeant, 1 Φεβρ. 1967, Παρίσι.
COGNIAT Raymond, «La mort de Sklavos», Le Figaro, 2 Φεβρ. 1967, Παρίσι. BOUDAILLE Georges, «Yérassimos Sklavos», Lettres Françaises, 9-15 Φεβρ. 1967, Παρίσι.
COGNIAT Raymond, «Yérassimos Sklavos», Le Club Français de la Médaille, Τ. 16, 1967, Παρίσι, σσ. 21,43.
LEVEQUE Jean-Jacques, «La sculpture, avant-garde de l'art», La Galerie des Arts, 1967, Παρίσι, σ. 14.
CHEVALIER Denys, «Hommage à Sklavos», Lettres Françaises, 27 Μαρτ.-2 Απρ. 1968, Παρίσι.
COGNIAT Raymond, «Au Musée Rodin», Le Figaro, 28 Μάρτ. 1968, Παρίσι. TENAND Suzanne, «Deux expositions Sklavos, au Musée Rodin et à la galerie Cahiers d'Art», Tribune des Nations, 28 Μάρτ. 1968, Παρίσι.
CUTLER Carol, «Sculptural echo from the greek past», International Herald Tribune, 2 Απρ. 1968, Παρίσι
LEVEQUE Jean-Jacques, «Sklavos. Dialogues tragiques», Nouvelles Littéraires, 4 Απρ. 1968, Παρίσι.
MEGRET Frédéric, «Hommage à Sklavos, au Musée Rodin et à la galerie Cahiers d'Art», Le Figaro Littéraire, 8 Απρ. 1968, Παρίσι.
GRAND P.-M., «Hommage à Sklavos», Le Monde, 18 Απρ. 1968, Παρίσι. BOUDAILLE Georges, «Sensibilité de Sklavos», XXe siècle, T. 31, Δεκ. 1968, Παρίσι, σσ. 93-96.
«Leçon d'art dans un parc», Plaisir de France, T. 400, 1972, Παρίσι, σσ. 33-37. GRANVILLE Pierre (CHANTELOU), «A la mémoire de Sklavos», Le Monde, 27 Απρ. 1973, Παρίσι.
PEPPIATT Michel, «Sklavos», Art International, the Lugano Revue, XVII/6, 1973, Λουγκάνο, σ. 49.
DUNOYER Jean-Marie, «Formes. Un géant et des hommes», Le Monde, 16 Νοεμ. 1974, Παρίσι.
PLAZY Gilles, «La pierre de Sklavos», Le Quotidien de Paris, 26 Νοεμ. 1974, Παρίσι.
GRANDVILLE Leone de la, «Sept sculptures de Sklavos», Plaisir de France, Δεκ. 1974-Ιαν. 1975, Παρίσι, σ. 71.
GOUST Noël, «Les grecs parmi nous», Sélection du Reader's Digest, Οκτ. 1975,
Παρίσι, σσ. 199-205.
COGNIAT Raymond, «Yérassimos Sklavos», Le Club Français de la Médaille, τ. 50,
1976, Παρίσι, σσ. 12-17.
GRANVILLE Pierre, «Pour le musée vivant», Paragone, Ιούλ. 1977, Φλωρεντία, σ. 88.
CABANNE Pierre, «Sklavos qui travaillait la pierre par le feu», Le Matin de Paris, 6 Ιουλ. 1979, Παρίσι.
WARNOD Jeanine, «Sklavos», Le Figaro, 6 Ιουλ. 1979, Παρίσι.
GRANVILLE Pierre, «Le minotaure du sculpteur Sklavos», Le Monde, 9 Ιουλ. 1979, Παρίσι.
BOONE Daniele, «Sklavos», Nouvelles Littéraires, 12-19 Ιουλ. 1979, Παρίσι. HAHN Oto, «Arts», L'Express Magazine, 14 Ιουλ. 1979, Παρίσι.
LEVEQUE Jean-Jacques, «Sklavos et les rosés de l'ombre», Le Quotidien du Médecin, 2 Αύγ. 1979, Παρίσι.
ARIBAUT Robert, «Yérassimos Sklavos», La Dépêche du Midi, 22 Oeßp. 1980,
Τουλούζη.
«Sklavos. Sculptures», Culture Information Toulouse, T. 12, Φεβρ. 1980, Τουλούζη, σ. 4.
CASSANAS Robert, «La moderne odyssée de Yérassimos Sklavos, sculpteur grec de Paris (1 927-1 967)», Cahiers de Psychologie de l'Art et de la Culture,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, T. 9, Φθινόπωρο 1 983,
Παρίσι, σσ. 81-93.
BOUDAILLE Georges, «Yérassimos Sklavos», Le Club Français de la Médaille, T. 88, Ιούλ. 1985, Παρίσι, σσ. 88-91.
STATHI-SCHOOPEL Andriette, «L'homme de Céphalonie, le sculpteur Yérassimos Sklavos», Lychnari, T. 1, 1992, Muiderberg, σσ. 15-18.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Σ.Θ.Ξ., «Γεράσιμος Σκλάβος. Α’ βραβείον γλυπτικής», Μεσημβρινή, 23 Οκτ. 1961.
ΑΛΕΞΙΟΥ Νίκος, «Έκθεση νέων», Νέες Μορφές, τ. 6, Νοέμ.-Δεκ. 1962, σσ. 53-55.
ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ Ριχ. Σ., «Η αφηρημένη τέχνη κυριαρχεί στην φετεινή Μπιενάλε Νέων», Ελευθερία, 13 Οκτ. 1963.
Σ.Θ.Κ., «Οι έλληνες καλλιτέχναι στην Μπιενάλε Παρισιού. Ξεχωριστή θέση στο έργο του Γεράσιμου Σκλάβου», Μεσημβρινή, 29 Νοεμ. 1963.
«Η έκθεση του Σκλάβου στην Γκαλερί Cahiers d'Art», Το Βήμα, 3 Απρ. 1965. Β.Ψ., «Ο Σκλάβος στήνει στους Δελφούς τεράστια αφηρημένη σύνθεση», Μεσημβρινή, 3 Φεβρ. 1966.
Ο. Λ., «Γεράσιμος Σκλάβος. Ο εκλεκτός καλλιτέχνης που ζει κι εργάζεται στο Παρίσι, παρουσιάζει τις ημέρες αυτές έργα του στη Γκαλερί Χίλτον», Γυναίκα, 4 Μαΐου 1966.
ΒΑΚΑΛΟ Ελένη, «Η γλυπτική του Σκλάβου», Τα Νέα, 20 Μαΐου 1966. ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντιάνα, «Το πρωτόγονο μυστήριο της γλυπτικής. Η έκθεσις του Γεράσιμου Σκλάβου», Ανένδοτος, 22 Μαΐου 1966.
ΠΕΤΡΗΣ Γ., «Η γλυπτική του Σκλάβου. Μια έκθεση στο Χίλτον», Αυγή, 29 Μαΐου 1966.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μαρία, «Τηλεγλυπτική. Η τεχνική και το μανιφέστο του Γεράσιμου Σκλάβου», Εικόνες, τ. 554, 3 Ιούν. 1966, σσ. 62-64. ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντιάνα, «Η έκθεση του Σκλάβου στην Γκαλερί Χίλτον», Χαραυγή, 16 Ιούν. 1966.
«Μεγάλη απώλεια για την σύγχρονη τέχνη. Ο γλύπτης Γ. Σκλάβος τραγικό θύμα της ογκώδους τέχνης του», Μεσημβρινή, 31 Ιαν. 1967. «Πέθανε ο γλύπτης Σκλάβος. Απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο», Το Βήμα, 31 Ιαν.1967.
«Ο γλύπτης Γ. Σκλάβος βρήκε τραγικό θάνατο», Τα Νέα, 31 Ιαν. 1967.
«Ο Γ. Σκλάβος ολίγον προ του θανάτου του είχεν υποστεί εγκαύματα εις τα χέρια του», Η Καθημερινή, 1 Φεβρ. 1967.
«Σοβαρη ηλεκτροπληξία υπέστη ο Σκλάβος λίγο πριν από το θάνατο του», Το Βήμα, 1 Φεβρ. 1967.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Χ., «Ο τραγικός θάνατος του ΣκλάΒου», Απογευματινή, 1 Φεβρ. 1967.
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., «Μια σκιαγραφία του καλλιτέχνη που σκοτώθηκε. Γεράσιμος Σκλάβος. Ο έλληνας γλύπτης της διαστημικής μας εποχής», Αυγή, 1 Φεβρ. 1967.
ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ Ριχ. Σ., «Αντίο στον Σκλάβο», Ελευθερία, 5 Φεβρ. 1967. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μαρία, «Η συντριβή του Σκλάβου», Εικόνες, τ. 590, 10 Φεβρ. 1967.
ΣΠΗΛΙΑΔΗ Β., «Η ποίηση του χώρου», Αλλαγή, 1 1 Φεβρ. 1967. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Έφη, «Σκλάβος, η τραγική μοίρα ενός αγωνιζόμενου καλλιτέχνη», Ταχυδρόμος, 18 Φεβρ. 1967.
ΙΩΑΝΝΟΥ Γιώργος, «Γεράσιμος Σκλάβος. Ο μεγάλος γλύπτης με την Βασανισμένη ζωή», Έθνος, 25 Φεβρ. 1967.
ΣΠΗΤΕΡΗΣ Τώνης, «Ο γεννημένος γλύπτης Γ. Σκλάβος. (Αναζήτηση σε βάθος)», Ελευθερία, 12 Μάρτ. 1967.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ Μαρίνος, «Γεράσιμος Σκλάβος», Εποχές, Μάρτ. 1967, σσ. 260-261. «Γεράσιμος Σκλάβος», Τέχνη, Μάιος 1967, σ. 33.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ Ντιάνα, «Στη μνήμη του Γεράσιμου Σκλάβου», Αρχιτεκτονική, τ. 67, Ιαν.-Φεβρ. 1968, σσ. 98-99.
«Το Παρίσι τιμά τον Σκλάβο», Βραδυνή, 24 Απρ. 1968.
«Η Ακαδημία τιμά σήμερα την μνήμη του Γ. Σκλάβου», Το Βήμα, 20 Μάρτ.69.
ΣΤΟΛ. Κ., «Ο δάσκαλος για τον μαθητή», Πάνθεον, 9 Απρ. 1969. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Αμίλκας, ΤΟΜΠΡΟΣ Μιχάλης, «Ένας Έλλην γλύπτης δημιουργός. Ο Γεράσιμος Σκλάβος», Νέα Εστία, τόμ. 85, τ. 1003, 15 Απρ. 1969,σσ. 562-568.
ΣΠΗΛΙΑΔΗ Βεατρίκη, «Σκλάβος: άνθρωπος αυτός ο γίγας!», Η Καθημερινή, 20 Νοεμ. 1975.
ΣΠΗΤΕΡΗΣ Τώνης, «Η γλυπτική του Σκλάβου», Επίκαιρα, 20 Νοεμ. 1975. Κ.Κ., «Έκθεση έργων του Γ. Σκλάβου», Τα Νέα, 21 Νοεμ. 1975.
ΛΥΔΑΚΗΣ Στέλιος, «Η ύλη που γίνεται πνεύμα. Η έκθεση σχεδίων και γλυπτών τουΓ. Σκλάβου στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών», Ελεύθερος Κόσμος, 27 Νοεμ.1975.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ Έφη, «Τα σχέδια του Σκλάβου», Το Βήμα, 29 Νοεμ. 1975. ΑΝΑΛΙΣ Δημήτρης, «Νύχτα και αυγή του Γεράσιμου Σκλάβου», Σήμα, τ. 1 2, Απρ.-Ιούλ.1976, σσ. 2-3. «Η έκθεση Σκλάβου, οργανωμένη από την πόλη του Παρισιού», Συλλέκτης, Ιούλ.-Αύγ.1979.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ., «Άνθη της πέτρας γεμάτα φως. Από το Γεράσιμο Σκλάβο»,Ελευθεροτυπία, 21 Ιούν. 1981.
ΛΥΔΑΚΗΣ Στέλιος, «Μια σπουδαία έκθεση. Γλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου», Νέα Πορεία, 28 Ιούν. 1981.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ολγα, «Αναδρομική του Γεράσιμου Σκλάβου», Επίκαιρα, 9 Ιουλ. 1981.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Εμμανουήλ, «Οι έλληνες καλλιτέχνες στα Europalia», Εικαστικά, τ. 7-8, Ιούλ-Αύγ. 1982, σσ. 19, 20.
ΧΡΗΣΤΟΥ Χρύσανθος, «Ωραία αλλά απομονωμένη. Η έκθεση των εννέα γλυπτών στο Hasselt», Ζυγός, τ. 55, Σεπτ.-Οκτ. 1982, σσ. 13-18.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Εμμανουήλ, «Hasselt: η ελληνική γλυπτική στα Europalia», Εικαστικά, τ. 12, Δεκ. 1982, σσ. 16-21.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας, «Η γλυπτική του Γεράσιμου Σκλάβου», Εικαστικά, τ. 21,Σεπτ. 1983,σσ.40-49.
ΣΧΟΙΝΑ Αθηνά, «Το ατρακτοειδές πέτρινο φως», Η Λέξη, τ. 34, Μάιος 1984, σσ. 375-378 και εικονογράφηση του τεύχους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θάνος, ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Κώστας, «Άγνωστα χειρόγραφα του γλύπτη Γεράσιμου Σκλάβου», Διπλή Εικόνα, τ. 4-5, Μάιος 1985,
σσ. 65-73, 91.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, «Σκλάβος: η διαλεκτική της τραγικότητας ή η τραγικότητα της διαλεκτικής», Εικαστικά, τ. 47, Νοέμ. 1985, σσ. 28-3 1 και τ. 48, Δεκ.1985,σσ.38-41.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θάνος, «Μνήμη Γεράσιμου Σκλάβου», Η Λέξη, τ. 71, Ιαν. 1988,σσ. 54-55.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Μαρία, «Το σχέδιο και πώς γεννιέται ένα έργο του Γεράσιμου Σκλάβου», Εικόνες, 30 Μάρτ. 1990, σσ. 90-91.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, «Η μη πραγματοποιήσιμη ουτοπία», Παρένβεση, τ. 1, 1990, σ. 3.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, «Ο Σκλάβος, τα Επτάνησα, ο Μοντερνισμός», Παρένθεση, τ. 3, 1990, σσ. 11-12.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, «Η σημασία της θεώρησης του κόσμου», Σήμα, τ. 4, Σεπτ.- Οκτ. 1991,σσ.8-9.
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ Βασίλης, «Γεράσιμος Σκλάβος. Η κοινωνική διάσταση της αφαίρεσης», Σήμα, τ. 5, Νοέμ.-Δεκ. 1991, σσ. 13-19.
«Άγνωστα χειρόγραφα του Γεράσιμου Σκλάβου,» Σήμα, τ. 5, Νοέμ.-Δεκ. 1 991, σσ. 20-21.
ΣΧΟΙΝΑ Αθηνά, «Classical and contemporary. The sculptor Yerassimos Sklavos», Athena, Απρ.-Μάιος 1992, σσ. 149-152.
«Πρωτοποριακός και τραγικός», Ελευθεροτυπία, 28 Ιαν. 1995. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΓΚΑΝ Ντόρα, «Γεράσιμος Σκλάβος», Living, τ. 96, Νοέμ. 1998, σ.σ. 54-55.


ΛΕΞΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
CHEVALIER Denys, Nouveau Dictionnaire International de la Sculpture Moderne, εκδ. Fernand Hazan, Παρίσι, 1970.
CABANNE Pierre, Focus. Dictionnaire des Arts, εκδ. Bordas, Παρίσι, 1971. Bordas Encyclopédie. Beaux-Arts, Arts Plastiques, τόμ. 13, εκδ. Bordas,
Παρίσι, 1973.
Grande Encyclopédie Alphabétique Larrousse, τόμ. 9, εκδ. Librairie Larousse, Παρίσι, 1974.
Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, II supplément, εκδ. Librairie Larousse, Παρίσι, 1975.
BENEZIT E., Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, τόμ. 9, εκδ. Librairie Grund, Παρίσι, 1976.
Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, εκδ. Librairie Larousse, τόμ. 9, Παρίσι, 1985.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 9α, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1988.
Dictionnaire International de l'Art Moderne et Contemporain, εκδ. Fernand Hazan, Παρίσι, 1992.
Grand Larousse Universel Multimedia, τόμ. 14, εκδ. Librairie Larousse,
Παρίσι, 1995.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Le Relief, Galerie XXe siècle, Παρίσι, 1960.
Xlle Salon de la Jeune Sculpture, Musée Rodin, Παρίσι, 1960.
Salon de Mai, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1960.
Deuxième Biennale des Jeunes, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1961.
Le Relief (2e exposition!, Galerie XXe siècle, Παρίσι, 1962.
L'Objet: Antagonismes 2, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre,
Παρίσι, 1962.
Peintres et Sculpteurs Grecs de Paris, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1962.
Θόδωρος, Κριεζή, Καράς, Σκλάβος, Στεφόπουλος, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 1962.
Actualité de la Sculpture, Galerie Creuse, Παρίσι, 1963.
Troisième Biennale des Jeunes, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1963.
Grands et Jeunes d'Aujourd'hui. Vie Salon, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1964. XVIe Salon de la Jeune Sculpture, Galerie Creuse, Παρίσι, 1964.
1η Διεθνής Έκθεσις Γλυπτικής "Παναθήναια της Συγχρόνου Γλυπτικής", Λόφος Μουσών - Φιλοπάππου, Αθήνα, 1965.
3e Exposition Internationale de Sculpture Contemporaine, Musée Rodin,
Παρίσι, 1966.
Grands et Jeunes d'Aujourd'hui. Vile Salon, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1966. Réalités Nouvelles. XXIe Salon, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1966.
A’ Διετής Έκθεσις Γλυπτικής, Φιλοθέη, 1966.
Εργαστήριο Σκλάβος, Αίθουσα Τέχνης Χίλτον, Αθήνα, 1966.
Οκτώ Σύγχρονοι Έλληνες Καλλιτέχνες, Γκαλερί Άστορ, Αθήνα, 1966.
Art Hellénique Contemporain, Musée Rath, Γενεύη, 1967.
XXIIIe Salon de Mai, Musée d'Art Moderne, Παρίσι, 1967.
Hommage à Sklavos, Musée Rodin, Galerie Cahiers dArt, Παρίσι, 1968. Hommage à Yvonne Zervos, Galerie Cahiers d'Art, Παρίσι, 1970.
Art et Spiritualité, La Grange-de-Meslay, 1974.
FIDEM. XVIe Congrès, Κρακοβία, 1975.
Biennale des Jeunes 1959-1967. Une Anthologie, Fondation Nationale des Arts
Plastiques, Hôtel Salomon Rothschild, Παρίσι, 1976.
Musée des Beaux-Arts de Dijon. Salles de Sculptures et Peintures Contemporaines.
Donation Granville, Dijon, 1976.
Γλυπτική 78, Φιλοθέη, 1978.
Exposition Internationale, Le Vaudreuil-Ville Nouvelle, 1979.
Sklavos. Sculpteur Grec de Paris, Mairie Annexe du l er Arrondissement, Παρίσι, 1979.
4e Salon de Sculpture Contemporaine, Fontenay-Sous-Bois, 1980.
Europalia 82. Grèce. Art Grec Contemporain, Palais des Beaux-Arts,
Βρυξέλλες, 1982.
Europalia 82. Grèce. Sculpture Grecque Contemporaine, Centre Culturel,
Hasselt, 1982.
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Ανδρος. Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, 1982.
90 Oeuvres provenant du Legs Zervos, Maison du Tourisme, Auxerre, Ancien Dortoir des Moines, Vezelay, 1983.
Le 20e Siècle au Musée Rodin, Autun, 1984.
18th International Congress ofAICA. Sklavos, Δελφοί, 1984.
Τελλόγλειο Ίδρυμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη, 1984.
Artistes Grecs de Paris, Salle Polyvalente de la Roquette, Παρίσι, 1985.
L'Art Abstrait des Années '50 dans le Legs Zervos, Mairie de Vézelay, Vézelay, 1985.
La Médaille-Objet, Musée de la Monnaie, Παρίσι, 1985.
Μνήμες, Αναπλάσεις, Αναζητήσεις, Αθήνα, 1985.
ARCREA, Château de la Napoule, Mandelieu-La-Napoule, 1986.
ΙΙΙe Donation Granville, Musée des Beaux-Arts , Dijon, 1986.
Γερ. Ικλάβος. Σχέδια-Γλυπτά, Αίθουσα Σκουφά, Αθήνα, 1986.
Méditerranée, Artcurial, Παρίσι, 1988.
Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου. Η Ελληνική Εμπειρία, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα, 1992.
Artistes Grecs en France, Cahiers de l'Ambassade de Grèce à Paris no 1,
Παρίσι, 1994.
Κεφαλλήνες Ζωγράφοι και Γλύπτες Δέκατου Ένατου και Εικοστού Αιώνα, Αργοστόλι, 1994.
Artistes Grecs en France, OCDE, Παρίσι, 1995.
Collection Ενα et Denys Chevalier. Sculptures 1944-1982, Musée d Art et d'Histoire, Meudon, 1995.
Collection Zervos de Vézelay, Galerie des Tapisseries, Assemblée Nationale, Παρίσι, 1996.
Réalités Nouvelles. 50e Salon, 1996, Espace Eiffel-Branly, Παρίσι.
42e Salon de Montrouge. Montrouge-Athènes, Montrouge, 1997.
Parcours. Les Artistes Méditerranéens dans le Legs Zervos, Fondation Christian et
Yvonne Zervos, Vézelay, 1998.