συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ροζέ Τουρτ
(1903-1972)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Μονή Καισαριανής
Υδατογραφία σε χαρτί
28x44 cm.