συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αβένιρ Τρουσκόφσκι

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Πύλη προς την Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης
Υδατογραφία σε χαρτί
21,5x29 cm.
Άποψη της Θεσσαλονίκης
Υδατογραφία σε χαρτί
21,5x29 cm.
Δρόμος της Θεσσαλονίκης
Υδατογραφία σε χαρτί
29x21.5 εκ.