συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Agnese Udinotti
(γ. 1940)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Man in search of identity, (1985)
γύψος, γάζα και λάδι σε μουσαμά
147 x 127 εκ.