συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιώργος Βακαλό
(1902-1991)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Ο ήλιος κι αν παγώση…
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
45x64 cm.
Φανταστικό τοπίο
Λάδι σε μουσαμά
50x64 εκ.