συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σπύρος Βασιλείου
(1902-1985)

Βιογραφικό και άλλα
Δείτε επίσης έργα του στα τμήματα
Χαρακτική και Χριστιανικά

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Σπίτια στην παραλία
Υδατογραφία σε χαρτί
50x72 εκ.
Γυναίκες
που κλώθουν το βαμβάκι

λάδι σε καμβά
90.5 x 70 εκ.

Παραλία
λάδι σε καμβά
46 x 55.5 εκ.

Ανοιχτό παράθυρο
λάδι σε καμβά
46 x 55.5 εκ.

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5