συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Νικόλαος Βώκος
(1859-1902)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Νεκρή φύση με ψάρι
λάδι σε καμβά
30.5 x 45.5 εκ.