συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Δημήτρης Γέρος
(γεν. 1948)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Tο κόκκινο πλοίο,
μεικτή τεχνική σε χαρτί
68 x 49 εκ.